ećwiczenia
nowa era nauczania

Interaktywne ćwiczenia zachęcają do systematycznego powtarzania
i sprawdzania wiedzy w przyjaznym środowisku.

Atrakcyjna forma
powtarzania wiedzy

Interaktywna forma zadań zachęca do samodzielnej pracy,
rozwijania umiejętności przedmiotowych i rozwiązywania ćwiczeń.

Wygodne zadawanie
prac domowych

Tworzenie i zadawanie prac domowych przez internet, ich automatyczne sprawdzanie
oraz generowanie raportów ułatwia weryfikację postępów w nauce.

10 przedmiotów egzaminacyjnych

język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język angielski, język niemiecki
W każdym przedmiocie pula interaktywnych zadań pomocnych w zrozumieniu i utrwalaniu wiedzy.

Funkcjonalnie i użytecznie

dla nauczyciela i dla ucznia

W strefie nauczyciela

 • Zróżnicowane zestawy zadań
 • Indywidualizacja nauczania
 • Automatyczne sprawdzanie prac domowych
 • Raporty o stanie wiedzy

W strefie ucznia

 • Interaktywna forma zadań
 • Wskazówki, przypomnienia teorii i przykłady rozwiązań
 • Informacja o punktach za poprawne rozwiązania
 • Nauka z komputerem

Jak uzyskać dostęp?

 • Dyrektor zamawia materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji.
 • Szkoła otrzymuje materiały z kodami dla uczniów. Nauczycielom ich kody zostają przesłane e-mailem.
 • Nauczyciel danego przedmiotu zaprasza uczniów do wirtualnej klasy.
 • Uczniowie systematycznie pracują i wraz z nauczycielem sprawdzają postępy w nauce.